Aître Saint-Maclou / Rouen / Pháp

Tháp Eiffel, Paris

Văn Miếu-Quốc Tử Giám / Chỉ dẫn ngoài trời

Những Khám Phá Khảo Cổ Học Dưới Lòng Dất Nhà Quốc Hội

Dinh Độc lập

Hội đồng Đảo Réunion đang thực hiện, Paris

Thiết kế đồ họa mặt tiền

kiến trúc sư: Lair…

Bảo tàng Le Louvre, Paris

Nghệ Thuật Hồi Giáo

Thiết kế đồ họa trưng…

Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên

Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội,…

Bảo tàng Đông Nam Á

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam…

Núi và di tích Phật giáo Yên Tử

Thành phố của ren và mốt

Calais / Pháp

Thiết kế cho trưng bày thường xuyên,…

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Hà Nội / Việt Nam

Quy định đồ họa cho Bảo tàng,…

Bảo tàng Hải quan Việt Nam

Hà Nội, Việt Nam

Thiết kế đồ họa


ngày:…

Bảo tàng dân tộc học Hà nội

Thiết kế đồ họa hệ thống chỉ dẫn trong nhà…

Bảo Tàng Jeanne D’arc

Thiết kế đồ họa,
Chỉ dẫn chức năng tòa nhà

mục…

Thư viện quốc gia Pháp trong vườn

Thư viện quốc gia Pháp. Tòa nhà françois Mitterand,…

Bảo tàng âm nhạc đại chúng

Thiết kế đồ họa,
Chỉ dẫn chức năng tòa nhà

mục…

Bảo tàng dân tộc học Việt Nam

Hà Nội

Thiết kế đồ họa

ngày: 2014
diện…

Bảo tàng lịch sử

Thành phố Hồ Chí Minh / Việt  Nam

Thiết kế đồ…