. Patrick Hoarau .

patrick.pdf

Tôi là chuyên gia đồ họa,
chuyên làm việc trong lĩnh vực thiết kế chỉ dẫn cho các không gian công cộng.

Những dự án tôi tham gia thực hiện vô cùng đa dạng. Từ những bảo tàng nhỏ cho đến những công trình được nhiều người biết tới, từ chỉ dẫn cho các tòa nhà cho đến chỉ dẫn mang tầm cỡ đô thị hay những không gian xanh. Bên cạnh đó, tôi cũng xây dựng những hệ thống nhận diện hình ảnh.


Học vấn
Trường Kỹ nghệ Quốc gia Pháp
Trường Nghệ thuật Trang trí Quốc gia Paris


• Formation, coopération, enseignement. France, Vietnam •

  • D’équipe muséographique
  • Graphistes au sein d’établissement muséographique
  • Étudiants d’écoles d’art
  • Accompagnement des entreprises aux techniques de reproduction dans l’espace muséographique Musée d’Ethnographie de Hanoi Musée d’histoire d’Ho chi minh Ville Musée du Dak Lak Musée de l’Asie du Sud-Est (en cours) Musée de la sculpture Cham Musée des témoignages de guerre Musée des femmes du Vietnam…