Calais / Pháp

Thiết kế cho trưng bày thường xuyên, các phiếu chú thích,
quy định đồ họa cho các bảng tương tác

ngày: 2009

diện tích: 2500 m2
kiến trúc sư: Moatti & Rivière
nhà thiết kế trưng bày: Hội thảo Pascal Payeur
trợ lý đồ họa: Vinciane Clemens