Yên Tử

Yên Tử, Việt Nam

Hệ thống biển chỉ hướng, hệ thống biển nội dung, địa danh lịch sử, thảm thực vật, cây thuốc

đang thực hiện
diện tích: 220 ha
tư vấn Bảo tàng học: Van Nguyen Huy, Le Thi Minh Ly
trợ lý đồ họa: Giang Nguyen Hoan