Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam

Thiết kế đồ họa

ngày: 19 / 12 / 2014
diện tích: 160 m2
trưởng dự án: PGS, TS Nguyễn Văn Huy
thiết kế trưng bày: Véronique Dollfus
trợ lý đồ họa: Phạm Đam Ca

nguyenvanhuyen.org.vn