Bảo tàng MuCEM, Marseille

Bảo tàng MuCEM, Marseille

Thiết kế đồ họa trưng bày bảo tàng

ngày: 24 06 2015 / 15 11 2015
diện tích: 830 m2
trưởng dự án: Myriame Morel-Deledalle
nhà thiết kế trưng bày: Sylvain Roca