Diva, từ Oum Kalthoum tới Dalida

Khai mạc triển lãm tại Viện các nền Văn minh Ả Rập tại Paris ngày 19 tháng 5 năm 2021