Chu Văn An – Thượng tường Sơn Đẩu

Nhân kỷ niệm 650 năm ngày mất của danh nhân Chu Văn An, dưới sự bảo trợ của Unesco, triển lãm diễn ra tại di tích lịch sử Văn Miếu – Quốc Tử Giám từ ngày 16/11 đến hết năm nay. Triển lãm đã nêu bật nhân cách và tài năng giáo dục của vị tư nghiệp Quốc Tử Giám.