• Bảo tàng biển • Cherbourg / Pháp
In lụa/ 03 2019

IMG_5523IMG_5524

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — •
• Aître de Saint Maclou • Pháp
01 2019

IMG_5328IMG_5334IMG_6768

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — •
• Huyen  • Việt Nam
03 2019

IMG_0072 (1)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — •
• Rock • Nantes / Pháp
02 2018

IMG_1303

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — •
• Bảo tàng khoa học • Paris / Pháp
Lửa / 03 2018

Feu_cité_des_sciences_hoarau

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — •
• Văn Miếu-Quốc Tử Giám • Hà Nội
11 2017

Van Mieu Quoc Tu Giam 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — •
• Capesterre  • Guadeloupe
Slave Medecines. 11 2017

slave_medecine

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — •
• Aître de Saint Maclou  • Rouen / Pháp
07 2017

©Axel MENDY:Normandie-actu

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — •
• Văn Miếu-Quốc Tử Giám • Hà Nội
05 2017

van mieu quoc tu giam

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — •
• Bệnh viện Saint Paul • Hà Nội
11 2016

IMG_6903IMG_6911

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — •
• Bảo tàng phụ nữ Việt Nam • Hà Nội
In lụa/ 2015 July

DSC_1641 DSC_1642

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — •
• 

Tromelin, đảo của những nô lệ bị lãng quên • Nantes / Pháp
10 2015

Tromelin

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — •
• Bảo tàng Dân tộc học Genève • Thụy Sĩ 
09 2015

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — •

• Bảo tàng Đắk Lắk •

Tháng 11, 2007 – 2011

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!