• Chu Văn An – Thượng tường Sơn Đẩu •

Nhân kỷ niệm 650 năm ngày mất của danh nhân Chu Văn An, dưới sự bảo trợ của Unesco, triển lãm diễn ra tại di tích lịch sử Văn Miếu – Quốc Tử Giám từ ngày 16/11 đến hết năm nay. Triển lãm đã nêu bật nhân cách và tài năng giáo dục của vị tư nghiệp Quốc Tử Giám.

• Bảo tàng biển / Cherbourg / Pháp •

cité de la mer 2 cité_de_la merCHERB_GRAPH_SEQ0_Typographie_160506

• Lửa •

Bảo tàng khoa học – Paris


exposition_feu


• Lửa / Cuốn sách •

Trang 208

feu

feu_hoarau_catalogue

• BẢO TÀNG HÀ NỘI •

LOGO_HM

• Marie Curie tại Panthéon / Paris •

Panthéon-Paris_marie_curiehoarau_marie_curie_2


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!